Stålbygg nr 4 med mange spennende temaer

Stålbygg nr 4 med mange spennende temaer

Dette nummeret inneholder bl. a. Norsk Ståldag, Stålprofilen, Studiereise til Kistefos Museum, Nye stålstandarder, SSAB med ny EPD, Sinuskorrugerad plåt på stålstomme og Smarte stålskap holder sykkelen trygg.

Offshoredag, Havbruksdag og seminar avlyst

Offshoredag, Havbruksdag og seminar avlyst

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) har nå bestemt å avlyse Norsk Offshoredag 1.12, Norsk Havbruksdag 2.12 og Seminaret om edle metaller & 3D printing 3.12., på grunn av Korona- og smittesituasjonen. Konferansene og seminaret vil bli satt opp igjen neste år når smittesituasjonen tillater dette.

Stålbygg nr 3 -2020 kan nå lastes ned

Stålbygg nr 3 -2020 kan nå lastes ned

Dette nummeret inneholder bl. a. iBridge - sensorbasert vurdering av broers bæreevne, Sikkerhet med sveiste bjelker, 740 tonn stål gir Drammen en elegant bybru, Byggeregler med nye muligheter.

Ny håndbok: Stabilisering gjennom skivevirkning

Ny håndbok: Stabilisering gjennom skivevirkning

Håndboken Stabilisering gjennom skivevirkning er utarbeidet av professor em. Torsten Höglund. Den er nå oversatt den til norsk og tilpasset spesielle norske krav og forhold. Håndboken tar for seg dimensjonering og utførelse av tak av trapesformede stålplater, der stålplaten sammen med takbjelker danner en stiv skive.

Stålbygg nr 2 på vei til din postkasse

Stålbygg nr 2 på vei til din postkasse

Nå er bladet Stålbygg nr. 2 i trykken og snart på vei til din postkasse. Men du kan allerede nå lese bladet digitalt her på vår hjemmeside. Hovedartikler i dette nummeret er Stål/betong vs massivtre, Ny studie: Målade Corten stål, Kan gjenvinningsbransjen være driver for et ombruksmarked og Brandtekniska krav på skandinaviska halltak.

EPD-generatoren er nå godkjent

EPD-generatoren for stålprodukter ble i mars godkjent av EPD-Norge. Det er nå 10 medlemsforetak som har bestilt EPD-generatoren og som kan utstede EPDer på sine produkter. Det er forventet at flere medlemmer vil anskaffe seg EPD-generatoren da det er et økende krav om å levere EPDer for alle typer byggevarer, også spesifikke EPDer.

Vårt første TEAMS kurs

Tirsdag 19. mai avholder vi vårt første digitale kurs via TEAMS. Det er kurset "Teknisk beskrivelse av stålarbeidene". Prosjektering etter NS-EN 1993-standardene forutsetter at stålkonstruksjonene utføres iht. NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden inneholder en rekke valg og tilleggskrav som den prosjekterende må ta stilling til og inkludere i et produksjonsunderlag.

Kompensasjonsguide for kriserammede bedrifter

SNR, interkommunalt politisk råd, har laget en film kalt "Kompensasjonsguide for kriserammede bedrifter". Den er meget nyttig og gir informasjon om alt fra utsatt betaling av MVA, AGA, forskuddsskatt og lånegarantier til støtteordninger og kontantstøtte.

Kontantstøtte til norske bedrifter

Regjeringens forslag til kontantstøtte skal dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Bristende forutsetninger

Pressemelding 24.3:
Kronekursen har den siste tiden svekket seg vesentlig. Dette skyldes i hovedsak to forhold, som begge har hatt selvforsterkende effekt.

Annonser
Norsk Stål
Advokat
Weld_IT
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER