Bli medlem i stålbransjens egen interesseorganisasjon. Les om Norsk Stålforbund og hva vi kan tilby din bedrift. Trykk her!

PROSJEKTER

Hjem
Om prosjekter
Miljødeklarasjoner
Eurokoder
Tekniske programmer
Stålkonstruksjonsprisen


Tekniske hjelpeprogrammer

Programmet Tech_sec er utviklet av Techbridge AS på oppdrag fra Norsk Stålforbund. Programmet beregner tverrsnittskonstanter og tverrsnittsspenninger i inntil 12 punker i tverrsnittet, både for standardprofiler og egendefinerte tverrsnitt. Det beregnes spenningskomponenter og Von-Misesspenninger samt utnyttelsesfaktor for et sett med gitte snittkrefter. Programmet beregner alle tverrsnittsklasser, også klasse 4, med elastisk og plastisk kapasitet.

Programmet inneholder alle profilene i Norsk Stålhåndbok del 1. Egendefinert tverrsnitt bygges opp av segmenter, og man kan definere inntil 300 segmenter i ett tverrsnitt. Det er ingen andre begrensninger, dvs. at man kan definere skipstverrsnitt og lignende i programmet.

All input kan lagres på filer og hentes tilbake for editering, utskrift, E-post etc. Tech_Sec følger betegnelser, ligninger og beregninger etter NS 3472, 3. Utgave 2001 og NS-ENV 1993-1-1, 1. utgave 1993.

Programmet kan bestilles på vår Netthandel.

Programmet Tech_lug er utviklet av Techbridge AS på oppdrag fra Norsk Stålforbund. Programmet beregner løfteører.

Programmet er under utvikling. Det gjenstår å kvalitetssikre programmet før det blir lagt ut for salg. Interesserte kan forhåndsregistrere seg ved å sende kontaktinformasjon til Stålforbundet: post@stalforbund.com.

» top

 

 

 

Copyright © 2004 Norsk Stålforbund, Postadr: Biskop Gunnerus gate 2, 0155 Oslo
 E-mail:
post@stalforbund.com - Tel.: +47 - 41 02 15 98
Til Sitemap (innholdsfortegnelse)